Servicii de marketing

  1. Servicii inginerești
  2. Studii de piață

Dacă nu ne elaboram o strategie ,razboiul , poate fi considerat ca si pierdut. Pentru că intrarea pe piaţă, si mentinerea poziţiei, chiar necesita acţiuni militare. Pentru dezvoltarea corespunzătoare a strategiei se necesită multa informaţie şi cercetarea pieţei. Putem parafraza parafraza un aforism celebru,: cel care deţine informaţii exacte, la timp , cu privire la piaţa de bunuri sau servicii, acela si detine această piaţă. Succesul este atins numai prin elaborarea unei strategii corespunzatoare de marketing, care poate fi creată doar cu un studiu complet a pieţei în care compania operează.

În vederea punerii în aplicare a strategiei de piaţă şi comportamentul companiei de cercetare se va implica colectarea, pregătirea şi analiza datelor de mari dimensiuni. Acesta este un proces foarte complicat, care necesită costuri mari , resurse,experţi competenţi şi cu cunoştinţe iar – cel mai important – nu se tolerează amatorism.